آغاز نمایشگاه بهاره از امروز در مصلی

آغاز نمایشگاه بهاره از امروز در مصلی آغاز نمایشگاه بهاره از امروز در مصلی

تصاویری از نمایشگاه خودرو در اصفهان

تصاویری از نمایشگاه خودرو در اصفهاننمایشگاه خودرو اصفهان از ۵  تا ۸ بهمن ماه برای بازدید عموم برپا است و شرکت های خودروسازی و واردکننده در آن حضور دارند. تصاویری از نمایشگاه خودرو در اصفهان