گفت‌وگوی تلفنی رئیس مجلس با آیت‌الله امینی، قرائتی و نقویان

گفت‌وگوی تلفنی رئیس مجلس با آیت‌الله امینی، قرائتی و نقویان گفت‌وگوی تلفنی رئیس مجلس با آیت‌الله امینی، قرائتی و نقویان