نخست وزیر پاکستان: امنیت پاکستان وابسته به ثبات افغانستان است

نخست وزیر پاکستان: امنیت پاکستان وابسته به ثبات افغانستان است نخست وزیر پاکستان: امنیت پاکستان وابسته به ثبات افغانستان است

نخست وزیر انگلیس در کاخ سفید: ترامپ ۱۰۰ درصد حامی ناتو است / ترامپ: هنوز برای لغو تحریم روسیه زود است

نخست وزیر انگلیس در کاخ سفید: ترامپ ۱۰۰ درصد حامی ناتو است / ترامپ: هنوز برای لغو تحریم روسیه زود است نخست وزیر انگلیس در کاخ سفید: ترامپ ۱۰۰ درصد حامی ناتو است / ترامپ: […]

نخست وزیر سابق فرانسه: اسد «دیکتاتور» است اما بدون او حل بحران سوریه محال است

نخست وزیر سابق فرانسه: اسد «دیکتاتور» است اما بدون او حل بحران سوریه محال است نخست وزیر سابق فرانسه: اسد «دیکتاتور» است اما بدون او حل بحران سوریه محال است

نخست وزیر ژاپن: ترامپ رهبری قابل اعتماد است

نخست وزیر ژاپن: ترامپ رهبری قابل اعتماد است نخست وزیر ژاپن: ترامپ رهبری قابل اعتماد است نصب تلگرام فارسی