نجفی: تهران پایتخت سینما است

نجفی: تهران پایتخت سینما است نجفی: تهران پایتخت سینما است

نجفی: کسانی که تا دیروز منکر املاک نجومی بودند امروز دلواپس شده اند/ معاون من ملک را با قیمتی گرانتر از قیمت امروز آپارتمان خریده است

نجفی: کسانی که تا دیروز منکر املاک نجومی بودند امروز دلواپس شده اند/ معاون من ملک را با قیمتی گرانتر از قیمت امروز آپارتمان خریده است نجفی: کسانی که تا دیروز منکر املاک نجومی بودند […]

نجفی: «شهر امید، مشارکت و شکوفایی» شعار اصلی‌ام برای تهران است

نجفی: «شهر امید، مشارکت و شکوفایی» شعار اصلی‌ام برای تهران است نجفی: «شهر امید، مشارکت و شکوفایی» شعار اصلی‌ام برای تهران است

نجفی: پایداری برجام منوط به اقدام متقابل کشورهای ۵+۱ است

نجفی: پایداری برجام منوط به اقدام متقابل کشورهای ۵+۱ است نجفی: پایداری برجام منوط به اقدام متقابل کشورهای ۵+۱ است دانلود زاپیا برای کامپیوتر