ویسی: باشگاه نتوانست کریمی را جذب کند

ویسی: باشگاه نتوانست کریمی را جذب کندسرمربی سپاهان ادعا می کند هافبک مورد نظر این تیم به خاطر مشکلات مالی جذب نشد. ویسی: باشگاه نتوانست کریمی را جذب کند