تصاویر : نبرد آزادسازی پایتخت داعش؛ نصف رقه آزاد شد

تصاویر : نبرد آزادسازی پایتخت داعش؛ نصف رقه آزاد شدعملیات آزادسازی شهر مهم و راهبردی رقه سوریه به روزهای سرنوشت ساز خود نزدیک شده است. تصاویر : نبرد آزادسازی پایتخت داعش؛ نصف رقه آزاد شد