آزادی نایب رییس فیفا از زندان

آزادی نایب رییس فیفا از زندانآنخل ماریا ویار  نایب رییس فیفا با پرداخت وثیقه ۳۰۰ هزار یورویی توانست از زندان آزاد شود. آزادی نایب رییس فیفا از زندان به گزارش ایسنا و به نقل از… […]