تاوان نافرمانی دادستان از ترامپ

تاوان نافرمانی دادستان از ترامپمخالفت با رئیس‌جمهوری آمریکا تاوان دارد. ترامپ که گویی قصد توقف ندارد، در جدیدترین اقدام خود سلی ییتس، سرپرست وزارت دادگستری ایالات‌متحده را به‌دلیل مقاومت در برابر فرمان اجرایی خود از […]