وزیر ارشاد: شعر حافظ شراره به جان بشر می‌زند/ کلام لسان‌الغیب فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق است

وزیر ارشاد: شعر حافظ شراره به جان بشر می‌زند/ کلام لسان‌الغیب فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق است وزیر ارشاد: شعر حافظ شراره به جان بشر می‌زند/ کلام لسان‌الغیب فوق کلام مخلوق و دون […]

شهردار لندن: ترامپ همان حرفهایی را می‌زند که داعش دائما تکرار می‌کند

شهردار لندن: ترامپ همان حرفهایی را می‌زند که داعش دائما تکرار می‌کند شهردار لندن: ترامپ همان حرفهایی را می‌زند که داعش دائما تکرار می‌کند

تصاویر : وقتی اروپا یخ می‌زند!

تصاویر : وقتی اروپا یخ می‌زند! تصاویر : وقتی اروپا یخ می‌زند!