عکس: توئیت معنادار رئیس جمهور درباره فتنه

عکس: توئیت معنادار رئیس جمهور درباره فتنهتوئیت معنادار حجت الاسلام حسن روحانی درباره فتن. عکس: توئیت معنادار رئیس جمهور درباره فتنه