معاون وزیر اقتصاد: سیتیک، بزرگترین قرارداد ایران با چین در دوره پس از برجام است

معاون وزیر اقتصاد: سیتیک، بزرگترین قرارداد ایران با چین در دوره پس از برجام است معاون وزیر اقتصاد: سیتیک، بزرگترین قرارداد ایران با چین در دوره پس از برجام است

معاون ترامپ: همه گزینه‌ها در ارتباط با حمله ادلب سوریه روی میز است

معاون ترامپ: همه گزینه‌ها در ارتباط با حمله ادلب سوریه روی میز است معاون ترامپ: همه گزینه‌ها در ارتباط با حمله ادلب سوریه روی میز است