وقوع سیل ویرانگر در مشگین‌ شهر اردبیل +عکس

وقوع سیل ویرانگر در مشگین‌ شهر اردبیل +عکسوقوع سیل شدید در شهرستان مشگین شهر اردبیل خسارات زیادی به تاسیسات زمینی و … وارد کرد. در ادامه تصویری از این سیل را مشاهده می کنید. وقوع […]

مینی بوس سرویس مدرسه در مشگین‌ شهر آتش گرفت

مینی بوس سرویس مدرسه در مشگین‌ شهر آتش گرفت مینی بوس سرویس مدرسه در مشگین‌ شهر آتش گرفت نصب تلگرام فارسی