مشارکت کارکنان بانک صادرات در ساخت 15 مدرسه و 2 کتابخانه

مشارکت کارکنان بانک صادرات در ساخت 15 مدرسه و 2 کتابخانهلازم بذکر است مدرسة ٦ کلاسه شهدای بانک صادرات ایران در روستای آق قمیش استان گلستان که بعدها تبدیل به دبیرستان شده نیز با هزینه‌ای […]