تلخي آخر مسجد جامعي در شورا

تلخي آخر مسجد جامعي در شوراحميدرضا خالدي در روزنامه اعتماد نوشت: ديروز گرچه مهم‌ترين موضوع جلسه شوراي شهر ارايه بودجه سال ٩٦ شهرداري به شورا بود، ولي با اين حال موضوعاتي چون، دلخوري مسجد جامعي […]

معرفی مسجد نصیرالملک در شیراز

معرفی مسجد نصیرالملک در شیراز معرفی مسجد نصیرالملک در شیراز  نصیر الملک در شهر شیراز واقع شده است و دستور ساخت آن را در زمان های قدیم یکی از بزرگان شیراز داده است. مسجد نصیرالملک یکی […]