فیلم/ مزاحمت خبرنگار صداوسیما در کار آتش‎نشانان حادثه پلاسکو

فیلم/ مزاحمت خبرنگار صداوسیما در کار آتش‎نشانان حادثه پلاسکو فیلم/ مزاحمت خبرنگار صداوسیما در کار آتش‎نشانان حادثه پلاسکو