ادعای کاخ سفید درباره روابط ترامپ و مرکل

ادعای کاخ سفید درباره روابط ترامپ و مرکل ادعای کاخ سفید درباره روابط ترامپ و مرکل

مرکل: برخی انگلیسی‌ها درباره برگزیت دچار توهم هستند

مرکل: برخی انگلیسی‌ها درباره برگزیت دچار توهم هستند مرکل: برخی انگلیسی‌ها درباره برگزیت دچار توهم هستند