وضعیت تعطیلی مدارس در روز بعد انتخابات

وضعیت تعطیلی مدارس در روز بعد انتخابات وضعیت تعطیلی مدارس در روز بعد انتخابات

منع فعالیت انتخاباتی معلمان در ساعت کاری/ مدارس اجازه تبلیغ کاندیدای خاصی را ندارند

منع فعالیت انتخاباتی معلمان در ساعت کاری/ مدارس اجازه تبلیغ کاندیدای خاصی را ندارند منع فعالیت انتخاباتی معلمان در ساعت کاری/ مدارس اجازه تبلیغ کاندیدای خاصی را ندارند

گرد و غبار مدارس شیفت صبح مهران را تعطیل کرد

گرد و غبار مدارس شیفت صبح مهران را تعطیل کرد گرد و غبار مدارس شیفت صبح مهران را تعطیل کرد

گرد و خاک مدارس مهران را به تعطیلی کشاند

گرد و خاک مدارس مهران را به تعطیلی کشاند گرد و خاک مدارس مهران را به تعطیلی کشاند

برف مدارس اردبیل را تعطیل کرد

برف مدارس اردبیل را تعطیل کرد برف مدارس اردبیل را تعطیل کرد

وزارت آموزش و پرورش؛ فعالیت مدارس ازدوشنبه آغاز می‌شود

وزارت آموزش و پرورش؛ فعالیت مدارس ازدوشنبه آغاز می‌شود وزارت آموزش و پرورش؛ فعالیت مدارس ازدوشنبه آغاز می‌شود

بارش برف سنگین مدارس استان همدان را تعطیل کرد

بارش برف سنگین مدارس استان همدان را تعطیل کرد بارش برف سنگین مدارس استان همدان را تعطیل کرد

برف برخی مدارس شهرستان‌های تهران را تعطیل کرد

برف برخی مدارس شهرستان‌های تهران را تعطیل کرد برف برخی مدارس شهرستان‌های تهران را تعطیل کرد

مدارس همدان تعطیل شد

مدارس همدان تعطیل شد مدارس همدان تعطیل شد

دومین روز تعطیلی مدارس در تبریز

دومین روز تعطیلی مدارس در تبریز دومین روز تعطیلی مدارس در تبریز