محدودیت تردد در محور هراز و فیروزکوه

محدودیت تردد در محور هراز و فیروزکوه محدودیت تردد در محور هراز و فیروزکوه

اعلام محدودیت های ترافیکی محورهای هراز و فیروزکوه

اعلام محدودیت های ترافیکی محورهای هراز و فیروزکوهرئیس پلیس راه شرق استان تهران محدودیت های ترافیکی محورهای هراز و فیروزکوه را اعلام کرد. اعلام محدودیت های ترافیکی محورهای هراز و فیروزکوه