امکان استفاده از NFC برای نخستین بار در نمایشگاه کتاب تهران/ صدور 400 هزار بن کارت برای متقاضیان

امکان استفاده از NFC برای نخستین بار در نمایشگاه کتاب تهران/ صدور 400 هزار بن کارت برای متقاضیان امکان استفاده از NFC برای نخستین بار در نمایشگاه کتاب تهران/ صدور 400 هزار بن کارت برای […]

تصاویر/تجمع متقاضیان مسکن مهر در نمایشگاه مطبوعات

تصاویر/تجمع متقاضیان مسکن مهر در نمایشگاه مطبوعاتگروهی از متقاضیان مسکن مهر پردیس امروز 5 شنبه بیستم آبان ماه به نشانه اعتراض در تحویل به موقع و افزایش مجدد قیمت در نمایشگاه مطبوعات واقع در مصلی […]