آموزش مردم انگلیس توسط مایکروسافت

آموزش مردم انگلیس توسط مایکروسافتشرکت مایکروسافت به تازگی اعلام کرده است با هدف بهبود اقتصاد دیجیتال و افزایش سواد دیجیتالی به مردم کشور انگلیس آموزش می‌دهد. آموزش مردم انگلیس توسط مایکروسافت