نصری: کریمی قدوسی مرتکب دو برداشت اشتباه از اظهارات محمدجواد ظریف شده است

نصری: کریمی قدوسی مرتکب دو برداشت اشتباه از اظهارات محمدجواد ظریف شده است نصری: کریمی قدوسی مرتکب دو برداشت اشتباه از اظهارات محمدجواد ظریف شده است

اقدام کریمی قدوسی هم جرم است، هم خلاف شرع و اخلاق / هیئت نظارت بر نمایندگان باید جرم نماینده مشهد را پیگیری کند / از این به بعد، این دست اقدامات در دستور کار دلواپسان است

اقدام کریمی قدوسی هم جرم است، هم خلاف شرع و اخلاق / هیئت نظارت بر نمایندگان باید جرم نماینده مشهد را پیگیری کند / از این به بعد، این دست اقدامات در دستور کار دلواپسان […]

کریمی قدوسی: فردو شبیه زمین فوتبال شده است

کریمی قدوسی: فردو شبیه زمین فوتبال شده است کریمی قدوسی: فردو شبیه زمین فوتبال شده است