رئیس‌جمهور سه قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور سه قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد رئیس‌جمهور سه قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

ترامپ قانون حذف ویزا برای مردم افغانستان را امضا کرد

ترامپ قانون حذف ویزا برای مردم افغانستان را امضا کرد ترامپ قانون حذف ویزا برای مردم افغانستان را امضا کرد

پارلمان عراق قانون «حشد الشعبی» را تصویب کرد

پارلمان عراق قانون «حشد الشعبی» را تصویب کرد پارلمان عراق قانون «حشد الشعبی» را تصویب کرد

پارلمان عراق قانون حشد‌ الشعبی را تصویب کرد

پارلمان عراق قانون حشد‌ الشعبی را تصویب کردنمایندگان پارلمان عراق، قانون حشد الشعبی را که به موجب آن، این گروه به یک نهاد قانونی در کشور تبدیل می‌شود، تصویب کردند. پارلمان عراق قانون حشد‌ الشعبی […]