فیلم/ واکنش امید زندگانی به شایعه تجاوز و محکوم شدنش به ۹۹ ضربه شلاق!

فیلم/ واکنش امید زندگانی به شایعه تجاوز و محکوم شدنش به ۹۹ ضربه شلاق! فیلم/ واکنش امید زندگانی به شایعه تجاوز و محکوم شدنش به ۹۹ ضربه شلاق!

فیلم/ روحانی: وقتی در حال مذاکره با قدرت های بزرگ بودیم برخی به منافع ملی به خاطر مسائل سیاسی و جناحی ضربه زدند

فیلم/ روحانی: وقتی در حال مذاکره با قدرت های بزرگ بودیم برخی به منافع ملی به خاطر مسائل سیاسی و جناحی ضربه زدند فیلم/ روحانی: وقتی در حال مذاکره با قدرت های بزرگ بودیم برخی […]