فیلم/ روحانی در سازمان ملل: اعتدال، هم‌افزایی اندیشه ها است و نه رقص شمشیرها

فیلم/ روحانی در سازمان ملل: اعتدال، هم‌افزایی اندیشه ها است و نه رقص شمشیرهاروحانی در سازمان ملل: مشی اعتدال، مشی صلح است؛ اما صلحی عادلانه و جامع؛ نه صلح برای ملتی، و جنگ و درگیری […]

فیلم/ کم محلی امیر قطر به ملک سلمان حین رقص شمشیر در جریان سفر به قطر در سال گذشته

فیلم/ کم محلی امیر قطر به ملک سلمان حین رقص شمشیر در جریان سفر به قطر در سال گذشتهرقص شمشیر ملک سلمان پادشاه عربستان در جریان سفرش به قطر در سال گذشته/در این تصاویر شیخ […]