فیلم/ روحانی: وقتی در حال مذاکره با قدرت های بزرگ بودیم برخی به منافع ملی به خاطر مسائل سیاسی و جناحی ضربه زدند

فیلم/ روحانی: وقتی در حال مذاکره با قدرت های بزرگ بودیم برخی به منافع ملی به خاطر مسائل سیاسی و جناحی ضربه زدند فیلم/ روحانی: وقتی در حال مذاکره با قدرت های بزرگ بودیم برخی […]

فیلم/ رامسین كبریتی پول اجازه خانه نداشت/ برخی بازیگران زن به جم رفته اند كه …

فیلم/ رامسین كبریتی پول اجازه خانه نداشت/ برخی بازیگران زن به جم رفته اند كه … فیلم/ رامسین كبریتی پول اجازه خانه نداشت/ برخی بازیگران زن به جم رفته اند كه …