فیلم/دلجویی رئیس جمهور از آتش نشانان حاضر در پلاسکو

فیلم/دلجویی رئیس جمهور از آتش نشانان حاضر در پلاسکویكى از آتشنشانان: “خواب دیدم داداشم سالم هستش…” فیلم/دلجویی رئیس جمهور از آتش نشانان حاضر در پلاسکو