اصغر فرهادي تصميم خود را اعلام كرد: به اسكار نمي روم

اصغر فرهادي تصميم خود را اعلام كرد: به اسكار نمي روماصغر فرهادی با نگارش یادداشتی که در نیویورک تایمز منتشر شد، اعلام کرد امسال در مراسم اسکار حضور نخواهد داشت. اصغر فرهادي تصميم خود را […]