علیجانی: «بیطرف» فردی اخلاق‌مدار و متخصص و دارای کارنامه موفق است

علیجانی: «بیطرف» فردی اخلاق‌مدار و متخصص و دارای کارنامه موفق است علیجانی: «بیطرف» فردی اخلاق‌مدار و متخصص و دارای کارنامه موفق است

فیلم/ترامپ:کلینتون فاسدترین فردی است که تا حالا نامزد ریاست جمهوری شده است

فیلم/ترامپ:کلینتون فاسدترین فردی است که تا حالا نامزد ریاست جمهوری شده است فیلم/ترامپ:کلینتون فاسدترین فردی است که تا حالا نامزد ریاست جمهوری شده است دانلود shareit