عکس: : راه یابی آتش نشانان به داخل ساختمان پلاسکو

عکس: : راه یابی آتش نشانان به داخل ساختمان پلاسکوتلاش آتش نشانان برای پیدا کردن راهی برای ورود به موتورخانه./اخرین خبر عکس: : راه یابی آتش نشانان به داخل ساختمان پلاسکو