سعید عزت‌اللهی در آنژی

سعید عزت‌اللهی در آنژیمدافع ایرانی تیم فوتبال روسیه برای ادامه فعالیت خود در روسیه می‌ماند. سعید عزت‌اللهی در آنژی

احتمال حضور عزت‌اللهی در هلند

احتمال حضور عزت‌اللهی در هلنداحتمال حضور هافبک ایرانی تیم فوتبال روستوف در فوتبال هلند پس از پایان قراردادش با این باشگاه وجود دارد. احتمال حضور عزت‌اللهی در هلند