عربستان به دنبال تغییر نظام حاکم قطر/ دوحه میزبان مخالفان سعودی

عربستان به دنبال تغییر نظام حاکم قطر/ دوحه میزبان مخالفان سعودیبحران روابط محور سعودی با قطر در حالی وارد مسائل ممنوعه شده و خط قرمزها را پشت سر گذاشته است که هر یک از طرفین […]

برادر پادشاه عربستان سعودی درگذشت

برادر پادشاه عربستان سعودی درگذشت برادر پادشاه عربستان سعودی درگذشت