عربستان: هیچ درخواستی از ایران برای وساطت بین ریاض و انصارالله نداشتیم

عربستان: هیچ درخواستی از ایران برای وساطت بین ریاض و انصارالله نداشتیم عربستان: هیچ درخواستی از ایران برای وساطت بین ریاض و انصارالله نداشتیم

عربستان: شروط خاصی برای حجاج ایرانی اعمال نکرده‌ایم

عربستان: شروط خاصی برای حجاج ایرانی اعمال نکرده‌ایم عربستان: شروط خاصی برای حجاج ایرانی اعمال نکرده‌ایم

20 سال حبس برای یک داعشی در عربستان

20 سال حبس برای یک داعشی در عربستان 20 سال حبس برای یک داعشی در عربستان

عربستان هیچ دعوت نامه‌ای برای حج ارسال نکرده است

عربستان هیچ دعوت نامه‌ای برای حج ارسال نکرده است عربستان هیچ دعوت نامه‌ای برای حج ارسال نکرده است