عکس: روش عجیب برای تنبیه راننده خودروی بنز!

عکس: روش عجیب برای تنبیه راننده خودروی بنز!راننده خودروی بنز، ماشینش را در جای پارک شخص دیگری پارک کرده و این موضوع باعث عصبانیت شدید وی شده است، از این رو با چسباندن برچسب بر […]