عباس زاده مرد باورنکردنی لیگ یک

عباس زاده مرد باورنکردنی لیگ یکمحمد عباس زاده ؛ بی تردید یکی از باهوش ترین و گلزن ترین مهاجمان حال حاضر لیگ یک محسوب می شود. عباس زاده مرد باورنکردنی لیگ یک

صوت/ واکنش عباس جدیدی به عکسش درحال کارت کشیدن در یک خیریه

صوت/ واکنش عباس جدیدی به عکسش درحال کارت کشیدن در یک خیریه صوت/ واکنش عباس جدیدی به عکسش درحال کارت کشیدن در یک خیریه