کاریکاتور / شیرین‌کاری شهرداری برای معلولان تهران!

کاریکاتور / شیرین‌کاری شهرداری برای معلولان تهران!«لزوم توحه بیشتر شهرداری تهران به امنیت معلولان» عنوان کارتون امروز روزنامه شرق بود. کاریکاتور / شیرین‌کاری شهرداری برای معلولان تهران!