شیامالان با «شکاف» گیشه امریکا را فتح کرد

شیامالان با «شکاف» گیشه امریکا را فتح کردتریلر روان‌شناسانه و ترسناک «شکاف» (Split) جدیدترین ساخته ام. نایت شیامالان موفق شد با بیش از 40 میلیون دلار فروش افتتاحیه، رکورد پرفروش‌ترین فیلم گیشه آخر هفته امریکا […]