زنی که شوهرش را برای ازدواج با خواستگار خواهرش کُشت

زنی که شوهرش را برای ازدواج با خواستگار خواهرش کُشتزنی که شوهرش را به قتل رساند تا با خواستگار خواهرش ازدواج کند،  به اعدام محکوم شد؛ ۹۹ شلاق برای رابطه نامشروع. زنی که شوهرش را […]