تصاویر : نبرد آزادسازی پایتخت داعش؛ نصف رقه آزاد شد

تصاویر : نبرد آزادسازی پایتخت داعش؛ نصف رقه آزاد شدعملیات آزادسازی شهر مهم و راهبردی رقه سوریه به روزهای سرنوشت ساز خود نزدیک شده است. تصاویر : نبرد آزادسازی پایتخت داعش؛ نصف رقه آزاد شد

پرچم ایران در پایتخت ارمنستان نیمه افراشته شد

پرچم ایران در پایتخت ارمنستان نیمه افراشته شد پرچم ایران در پایتخت ارمنستان نیمه افراشته شد