عکس: سوتی باورنکردنی در مراسم اسکار ۲۰۱۷

عکس: سوتی باورنکردنی در مراسم اسکار ۲۰۱۷در فیلم چهره‌های از دست رفته سال از جان چپمن تهیه‌ کننده فیلم از استرالیا به عنوان طراح لباس فقید یاد شد، در حالی که وی زنده است و […]