کاریکاتور/چه کسی سوار ترامپ شده است؟

کاریکاتور/چه کسی سوار ترامپ شده است؟در حاشیه جنجالهای ادامه دار هک شدن انتخابات امریکا توسط روسیه، کگل این کارتون را منتشر کرده است. کاریکاتور/چه کسی سوار ترامپ شده است؟