12 سؤال‌ از آخوندی درباره ‌سانحه ریلی هفت خوان

12 سؤال‌ از آخوندی درباره ‌سانحه ریلی هفت خوانمرکزمطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت درنامه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی،علاوه برطرح ۱۲ سوال درباره علل وقوع فاجعه ریلی هفت‌خوان،ازادامه خطاهای سامانه کنترل […]