زنی که شوهرش را برای ازدواج با خواستگار خواهرش کُشت

زنی که شوهرش را برای ازدواج با خواستگار خواهرش کُشتزنی که شوهرش را به قتل رساند تا با خواستگار خواهرش ازدواج کند،  به اعدام محکوم شد؛ ۹۹ شلاق برای رابطه نامشروع. زنی که شوهرش را […]

زنی که با همکاری دوست پسرش شوهر را کشت

زنی که با همکاری دوست پسرش شوهر را کشت زنی که با همکاری دوست پسرش شوهر را کشت  زنی که با دوست پسرش رابطه داشت سرانجام تصمیم به قتل شوهرش گرفت و او را با […]

زنی که شوهر و دو فرزندش را کشت

زنی که شوهر و دو فرزندش را کشت زنی که شوهر و دو فرزندش را کشت  وقتی در دادگاه حاضر می شود نیز حالتی غیر عادی دارد. به شدت مضطرب است و مات و مبهوت […]