زنده گیری ٢ حلقه مار کبری در مشهد +فیلم

زنده گیری ٢ حلقه مار کبری در مشهد +فیلم٢ حلقه مار کبری بزرگ از داخل کانال تاسیسات کارخانه ای واقع در جاده میامی مشهد توسط آتش نشانان شهر رضویه صید شدند. زنده گیری ٢ حلقه […]