روحانی :رای مردم در 29 اردیبهشت یک بلوغ اجتماعی بود

روحانی :رای مردم در 29 اردیبهشت یک بلوغ اجتماعی بودرییس‌جمهور پس از تحلیف یادآور شدکه باید پاسخگوی رای مردمی باشیم که اعتبار و حیثیت مجددی به ما بخشیده اند. مراسم تحلیف رییس جمهور به گزارش […]