«روحانی» احتمالاً امروز برای ثبت نام در انتخابات وارد وزارت کشور میشود

«روحانی» احتمالاً امروز برای ثبت نام در انتخابات وارد وزارت کشور میشود «روحانی» احتمالاً امروز برای ثبت نام در انتخابات وارد وزارت کشور میشود

معاون روحانی: در حال عبور از رشد منفی اقتصادی هستیم /ناوگان ایمن هوایی نیاز مهم کشور بود

معاون روحانی: در حال عبور از رشد منفی اقتصادی هستیم /ناوگان ایمن هوایی نیاز مهم کشور بود معاون روحانی: در حال عبور از رشد منفی اقتصادی هستیم /ناوگان ایمن هوایی نیاز مهم کشور بود

روحانی: تخریب امید ملت خیانت به کشور است

روحانی: تخریب امید ملت خیانت به کشور استرییس جمهوری، دوازده بهمن را روزی بیاد ماندنی در تاریخ ملت ایران دانست و با بیان اینکه امام همواره امیدوار بود و امید را در دل ملت جاودانه […]

فیلم/ روحانی: آیت الله هاشمی حق بزرگی بر گردن صنعت هسته ای کشور دارند

فیلم/ روحانی: آیت الله هاشمی حق بزرگی بر گردن صنعت هسته ای کشور دارند فیلم/ روحانی: آیت الله هاشمی حق بزرگی بر گردن صنعت هسته ای کشور دارند