روحانی: فقط چند روز برای بازگشت به شرایط هسته‌ای قبل از برجام نیاز داریم

روحانی: فقط چند روز برای بازگشت به شرایط هسته‌ای قبل از برجام نیاز داریم روحانی: فقط چند روز برای بازگشت به شرایط هسته‌ای قبل از برجام نیاز داریم

روحانی در شبکه خبر: پارسال و امسال حقوق بازنشسته‌ها را افزایش دادیم/ در دولت دوازدهم هم برای این کار برنامه داریم

روحانی در شبکه خبر: پارسال و امسال حقوق بازنشسته‌ها را افزایش دادیم/ در دولت دوازدهم هم برای این کار برنامه داریم روحانی در شبکه خبر: پارسال و امسال حقوق بازنشسته‌ها را افزایش دادیم/ در دولت […]