فیلم/ روحانی در نیویورک: استراتژی ما تعامل گسترده با جهان است

فیلم/ روحانی در نیویورک: استراتژی ما تعامل گسترده با جهان استرئیس جمهوری در بدو ورود به فرودگاه جان اف کندی نیویورک: استراتژی ما تعامل گسترده با جهان است فیلم/ روحانی در نیویورک: استراتژی ما تعامل […]

روحانی: تروریسم معضلی برای افغانستان و کل جهان است

روحانی: تروریسم معضلی برای افغانستان و کل جهان است روحانی: تروریسم معضلی برای افغانستان و کل جهان است