رسم عجیب پهلوانان ایرانی در زمان قاجار +عکس

رسم عجیب پهلوانان ایرانی در زمان قاجار +عکسپهلوانان دوره قاجار، برای متمایز جلوه نمودن از مردم عادی و اینکه موهای سرشان در چنگ حریف نیفتد وسط سر خود را می تراشیدند که بعدها این رسم […]

رسم بسیار عجیب هندی ها برای انجام تحقیقات از داماد! +عکس

رسم بسیار عجیب هندی ها برای انجام تحقیقات از داماد! +عکسهندی ها رسم بسیار عجیبی برای تحقیق درباره عروس و داماد دارند، رسمی که پایبندی انها به خانواده را نشان می دهد! به گزارش سرویس […]