تومان پول رسمی ایران شد

تومان پول رسمی ایران شدواحد پول رسمی کشور، تومان و معادل ده ریال تعیین شد و موضوعی که مدتها قبل از سوی مردم و در تمام مبادلات پولی مورد استفاده بود، یعنی کاربرد واحد… تومان […]

اولین خرید رسمی آبی‌های تهران / بیت سعید استقلالی شد

اولین خرید رسمی آبی‌های تهران / بیت سعید استقلالی شد اولین خرید رسمی آبی‌های تهران / بیت سعید استقلالی شد

خبرگزاری رسمی قطر هک شد

خبرگزاری رسمی قطر هک شدقطر اعلام کرد که خبرگزاری رسمی این کشور هک شده و اظهاراتی جعلی منتسب به امیر این کشور در آن منتشر شده است. خبرگزاری رسمی قطر هک شد

مذاکرات رسمی شاه عربستان و ترامپ آغاز شد

مذاکرات رسمی شاه عربستان و ترامپ آغاز شد مذاکرات رسمی شاه عربستان و ترامپ آغاز شد

نشست رسمی وزرای اوپک آغاز شد

نشست رسمی وزرای اوپک آغاز شد نشست رسمی وزرای اوپک آغاز شد

نشست غیر رسمی اوپک آغاز شد

نشست غیر رسمی اوپک آغاز شداوپک روز چهارشنبه رایزنی ها بر سر توافق کاهش تولید و افزایش قیمت ها را آغاز کرد. نشست غیر رسمی اوپک آغاز شد

آرای رسمی بازی جنجالی فوتسال / گیتی پسند ۶-صفر بازنده شد

آرای رسمی بازی جنجالی فوتسال / گیتی پسند ۶-صفر بازنده شد آرای رسمی بازی جنجالی فوتسال / گیتی پسند ۶-صفر بازنده شد