ترامپ برجام را پاره نمی کند اما…

ترامپ برجام را پاره نمی کند اما…ماتیس و دیگر مقامات آمریکایی می دانند که تجربه جنگ عراق فاجعه ای برای ایالات متحده بود و تنها قدرت بزرگ جهان نیازی به آغاز یک جنگ جدید ندارد. […]

کیهان: کروبی را وسوسه کرده‎اند که اعتصاب غذا کند

کیهان: کروبی را وسوسه کرده‎اند که اعتصاب غذا کند کیهان: کروبی را وسوسه کرده‎اند که اعتصاب غذا کند

می‌خواهند ایران را به جایی برسانند که برجام را نقض کند

می‌خواهند ایران را به جایی برسانند که برجام را نقض کندمعتقد است که اظهارات و دیدگاه‌های ارائه‌شده از سوی ترامپ درخصوص ایران تماما ناشی از فقر اطلاعات و نبود داده بوده است و ما باید […]

اروپا ترکیه را تنبیه می کند

اروپا ترکیه را تنبیه می کندتصمیم اتحادیه اروپا در مورد توقف موقت مذاکرات برای تکمیل عضویت ترکیه در این اتحادیه، اقدام غیرمنتظره ای نبود. از همان ساعات نخست پس از کودتای نافرجام، می شد پیش […]